Motie Ouwehand c.s. over het open­stellen van het Kroon­domein gedurende het hele jaar


20 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 82% van het (eigenlijke) kroondomein meer dan drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor de Nederlandse burgers met daarbij als reden rust voor de edelherten en het effectief en optimaal uitoefenen van afschot;

overwegende, dat rust voor edelherten en het uitoefenen van afschot onverenigbare doelen zijn en dat de aangevoerde reden voor sluiting van het kroondomein derhalve niet houdbaar is;

verzoekt de regering met ingang van 2008 het (eigenlijke) kroondomein gedurende het hele jaar open te stellen voor publiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent
Van Velzen


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD