Motie Ouwehand: pleit voor aanpassing van Europese Trans­port­ver­or­dening voor dieren


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Transportverordening nog altijd toelaat dat dieren vanuit de EU op ellenlang transport worden gezet naar Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten;

overwegende dat het recente drama waarbij meer dan 14.000 schapen zijn verdronken nadat het schip waarop ze vanuit Roemenië op transport waren gezet naar Saudi-Arabië kapseisde, de noodzaak om te stoppen met deze horrortransporten alleen maar verder onderstreept;

spreekt uit dat transporteren van dieren vanuit de EU naar derde landen ver weg ongewenst en onacceptabel is;

verzoekt de regering zich sterk te maken voor een aanpassing van de Europese Transportverordening die hier recht aan doet,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

vKA, PvdA, 50PLUS, D66, PVV, PvdD, GL, CU, SGP, SP

Tegen

VVD, FVD, CDA, DENK, Van Haga