Motie Van Raan: mediation voor slacht­offers onterecht inge­vor­derde kinder­op­vang­toe­slagen⁩


5 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat ouders of anderen die in aanmerking komen voor een schadevergoeding onrechtmatig behandeld zijn door de Belastingdienst,

Constaterende dat het niet redelijk is dat ouders of anderen indien ze het niet eens zijn met de schadevergoeding wederom als enige optie de gang naar de rechter overblijft,

Verzoekt de regering ouders of anderen die in aanmerking komen voor schadevergoeding georganiseerd inspraak te geven in de vormgeving (waaronder de hoogte en de vorm van bijvoorbeeld mediation) van de schadevergoeding,

Verzoekt de regering een tussenstap in te bouwen waarbij eerst een vorm van mediation plaatsvindt, voordat de benadeelden naar de rechter dienen te stappen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: pleit voor aanpassing van Europese Transportverordening voor dieren

Lees verder

Motie Ouwehand: verbod op diertransporten boven de 27°C

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer