Motie Ouwehand: plan van aanpak reali­seren EHS


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de oorspronkelijk EHS wil aanleggen;

constaterende, dat met het Natuurpact niet meer dan 80.000 ha. wordt toegevoegd aan de 600.000 ha. uit het natuurakkoord en daarmee een restantopgave ontstaat voor het oorspronkelijke plan voor 728.500 ha.;

verzoekt de regering, een plan van aanpak te maken om de resterende opgave van 48.500 hectare nieuwe natuur te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, Bontes