Motie Ouwehand: geen genetisch gema­ni­pu­leerde mais


7 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnenkort in de Europese Unie gestemd zal worden over een aanvraag voor toelating van de teelt van een genetisch gemanipuleerde maissoort;

constaterende dat wanneer de Europese Commissie besluit om deze genmais goed te keuren, alle EU-lidstaten verplicht worden de teelt van dit gewas toe te laten in hun land en dus ook lidstaten die de keuzevrijheid van hun boeren en burgers willen beschermen;

overwegende dat er gerede twijfels bestaan omtrent de effecten van de mais en het bijbehorende pesticide glufosinaat op andere organismen zoals zoogdieren, vlinders en bijen;

overwegende dat behoud van biodiversiteit toepassing van het voorzorgsprincipe vraagt;

verzoekt de regering tijdens de Raad Algemene Zaken tegen de voorgestelde toelating van de teelt van het genetisch gemodificeerde maistype 1507 in de EU te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SGP, CU, 50PLUS, SP, GroenLinks, PvdA, D66, PvdD

Tegen

VVD, CDA, Bontes

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: plan van aanpak realiseren EHS

Lees verder

Motie Thieme: verbod op megastallen in het landelijk gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer