Motie Ouwehand: plan van aanpak om het gebruik van azolen terug te dringen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat resistente schimmels een grote bedreiging zijn van de volksgezondheid,

constaterende, dat deze resistentie veroorzaakt kan worden door het gebruik van azolen,

constaterende, dat een Plan van Aanpak voor deze problematiek al drie jaar op zich laat wachten,

verzoekt de regering, een Plan van Aanpak te presenteren waarmee het gebruik van azolen binnen en buiten de landbouw binnen een periode van drie jaar zeer drastisch teruggebracht zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, D66, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP