Motie Ouwehand: heffing op chemische bestrij­dings­mid­delen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een relatief goedkope maatregel is,

constaterende, dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen negatieve gevolgen heeft op de biodiversiteit, de volksgezondheid en op de waterkwaliteit,

verzoekt de regering, een heffing op chemische bestrijdingsmiddelen in te voeren en de opbrengsten hiervan te gebruiken voor het stimuleren van milieuvriendelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, D66, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: plan van aanpak om het gebruik van azolen terug te dringen

Lees verder

Motie Ouwehand: haal per direct een aantal bestrijdingsmiddelen van de markt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer