Motie Ouwehand: in de over­heids­com­mu­ni­catie over dier­proeven ook spreken over het totaal aantal dieren dat in het  kader van proef­dier­on­derzoek wordt opge­offerd


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in haar persberichten over de jaarrapportage over dierproeven (Zodoende) altijd alleen het aantal dierproeven vermeldt, en niet het totaal aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek is opgeofferd,

constaterende dat vanwege het sterk groeiende aantal dieren dat in laboratoria 'in voorraad' wordt gedood, vooral als gevolg van genetische manipulatie, het aantal proefdieren dat jaarlijks in Nederland wordt opgeofferd inmiddels rond de 1,1 miljoen ligt, maar dat dit gegeven nauwelijks bekend is omdat in de persberichten van de overheid slechts gesproken wordt over het aantal dierproeven, zo'n 526.000 in 2013,

constaterende dat zo een vertekend beeld bestaat over het proefdiergebruik in Nederland,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat in de overheidscommunicatie over dierproeven ook gesproken wordt over het totaal aantal dieren dat in het kader van proefdieronderzoek wordt opgeofferd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet brengen

Lees verder

Motie Ouwehand: Plaats waarschuwingsborden als er metam-natrium is gebruikt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer