Motie Ouwehand; Parle­men­taire enquête naar het toezicht op de vlees- en visketen


1 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar onderzoek naar de risico’s in de vleesketen harde conclusies trekt over de wijze waarop de overheid is omgegaan met de veiligheid van het vlees in Nederland,

van mening dat de Kamer er baat bij heeft om de besluitvorming zelf grondig te onderzoeken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst, en dat de mogelijkheid om betrokkenen onder ede te horen hierbij grote toegevoegde waarde heeft,

verzoekt het Presidium een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming over het toezicht op de productie van vlees en vis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD50Plus

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPGrBvKHouwersKleinVanVlietD66ChristenUnieSPGroenLinksGrKO