Motie Ouwehand over waar­borging van het hand­ha­vings­niveau van de AID op het huidige niveau


25 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de AID zal worden belast met extra handhavingstaken in het kader van het verbod op ontuchtige handelingen met dieren;

van mening, dat dit niet ten koste mag gaan van handhaving op de reeds bestaande taakgebieden;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het handhavingsniveau bij de AID op alle taakgebieden gewaarborgd blijft op minimaal het huidige niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP