Motie Ouwehand over faci­li­tering van een duurzaam consump­tie­pa­troon


23 juni 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet aangeeft dat de productie van dierlijke eiwitten een groot beslag legt op het ecosysteem en voedselzekerheid wereldwijd onder druk zet;

voorts constaterende, dat het kabinet aangeeft dat een transitie noodzakelijk is in consumptie van dierlijke eiwitten naar duurzaam geproduceerde dierlijke en plantaardige eiwitten;

verzoekt het Presidium aan te sluiten bij de kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling en in te zetten op de facilitering van een duurzaam consumptiepatroon, onder andere door het verbreden van het aanbod vegetarische gerechten en biologische producten in de restaurants van de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, SP, VVD