Motie Ouwehand over de moge­lijkheid van een veto voor de minister voor Klimaat en Energie indien kabi­nets­maat­re­gelen in strijd zijn met klimaat­doelen


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat klimaatbeleid alleen effectief is wanneer het in samenhang met andere beleidsterreinen wordt uitgevoerd;

overwegende dat, net als op het terrein van de overheidsfinanciën, doelstellingen van individuele ministers in strijd kunnen zijn met het behalen van de klimaatdoelen;

overwegende dat de Raad van State adviseert dat een minister voor Klimaat een coördinatie- en regietaak moet krijgen en daarbij moet kunnen meebeslissen over uitgaven en wetgeving van andere ministeries die het klimaatbeleid beïnvloeden;

verzoekt de regering de minister voor Klimaat en Energie de mogelijkheid te geven een veto uit te spreken indien kabinetsmaatregelen in strijd zijn met klimaatdoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Dassen over een klimaattoets invoeren

Lees verder

Motie Ouwehand over voorzorgsmaatregelen om het risico op nieuwe zoönosen te verkleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer