Motie Ouwehand over voor­stellen voor een definitie van duurzame landbouw


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet bekijkt in hoeverre ggo’s een plek hebben in duurzame landbouw;

constaterende, dat daarvoor wel duidelijk moet zijn wat er onder duurzame landbouw verstaan wordt;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor een definitie van duurzame landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD