Motie Ouwehand over pas op de plaats­maken in de ontwik­keling van de soci­aal­eco­no­mische criteria voor ggo's


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet pleit voor een open en breed debat over de rol van genetische modificatie in de toekomst van de landbouw;

van mening, dat de door het kabinet gekozen opzet en uitvoering hieraan niet tegemoet komt, onder meer omdat tegenstanders van ggo’s en personen die wijzen op risico’s van ggo’s niet voldoende aan het woord komen;

van mening, dat noodzakelijke voorwaarden voor een breed en open debat bestaan uit een gedeelde vraagstelling, een zorgvuldig proces en een brede vertegenwoordiging van de relevante actoren in de samenleving;

verzoekt de regering een pas op de plaats te maken in de ontwikkeling van de sociaaleconomische criteria voor ggo’s totdat het proces dat hieraan ten grondslag ligt voldoet aan voornoemde voorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het inbrengen van thema's en doelstellingen in de klimaatonderhandelingen

Lees verder

Motie Ouwehand over voorstellen voor een definitie van duurzame landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer