Motie Ouwehand over een vertrou­wens­persoon voor VWA-dieren-artsen, AND-contro­leurs en bijzondere opspo­rings­amb­te­naren


5 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het uitgelekte VWA-rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten wordt gesproken over intimidatie van VWA-dierenartsen;

overwegende, dat signalen hierover door VWA-leidinggevenden regelmatig lijken te worden genegeerd;

overwegende, dat VWA-dierenartsen, AID-controleurs en andere bijzondere opsporingsambtenaren schroom lijken te voelen om misstanden tijdens controles en handhaving te melden bij de eigen organisatie;

van mening, dat VWA-dierenartsen, AID-controleurs en andere bijzondere opsporingsambtenaren zich op elk moment vrij moeten voelen om misstanden bij een onafhankelijke instantie te melden;

verzoekt de regering om binnen een half jaar een ombudsman aan te stellen die fungeert als vertrouwenspersoon voor VWA-dierenartsen, AID-controleurs en bijzondere opsporingsambtenaren, welke ressorteert onder het ministerie van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD