Motie Ouwehand over opnemen van dieren­welzijn in de uitgangs­punten voor het gemeen­schap­pelijk Visse­rij­beleid


17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat dierenwelzijn onderdeel is van de door het kabinet nagestreefde integrale duurzaamheid;

constaterende, dat het in de kabinetsvisie op het nieuwe Europese visserijbeleid desondanks ontbreekt aan duidelijke ambities voor het borgen van dierenwelzijn;

verzoekt de regering om dierenwelzijn als niet-vrijblijvende norm op te nemen in haar uitgangspunten voor het Gemeenschappelijk Visserijbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over evalueren van het duurzame visserijbeleid

Lees verder

Motie Ouwehand over verplicht aanlanden van bijvangsten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer