Motie Van Raan c.s. over de Mijn­bouwwet en het niet kunnen instemmen met het winningsplan


15 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister stelt dat (schuin) boren van buiten het Natura 2000-gebied om gas te winnen onder het Natura 2000-gebied niet in strijd is met het uitgangspunt dat er geen gas meer kan worden gewonnen in de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone;

constaterende dat de Kamer boren in het Waddenzee gebied onmogelijk heeft gemaakt met het aangenomen amendement van Vos uit 2016 (Kamerstuk 34 348 nr. 103);

spreekt uit dat het schuin boren van buiten en onder de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone ook vallen onder de Mijnbouwwet, en dat het Kabinet derhalve niet kan instemmen met het winningsplan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Beckerman
Nijboer


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over handhavend optreden wanneer er niet wordt beschikt over de benodigde vergunningen

Lees verder

Motie Ouwehand over uitspreken dat opening van een datacenter in Zeewolde niet in het algemeen belang is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer