Motie Ouwehand over trans­pa­rantie bij insec­ten­kweek


10 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) wijst op het belang om het publiek transparant, tijdig en objectief te informeren, onder andere over de ethische aspecten rondom het dierenwelzijn, de volksgezondheid, de milieueffecten en biodiversiteit,

constaterende, dat er geen cijfers bekend zijn van de totale aantallen insecten die in Nederland worden gekweekt, omdat geen centrale registratie wordt bijgehouden,

overwegende, dat het ook voor het houden van toezicht op de naleving van (dierenwelzijns-) wet- en regelgeving van belang is om een volledig beeld te hebben van de insectenkwekers en de insecten die door hen worden gekweekt,

verzoekt de regering alle insectenkwekers en de insecten die door hen worden gekweekt, centraal te registeren,

verzoekt de regering te inventariseren welke gegevens op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid, milieueffecten en biodiversiteit geregistreerd zouden moeten worden om het publiek transparant, tijdig en objectief te kunnen informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK