Motie Ouwehand over de intrin­sieke waarde van insecten


10 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland door 25 insectenkwekers jaarlijks al 500 ton insecten worden gekweekt, waarbij de dieren in kratten en bakken leven, in zulke grote aantallen dat dit in tonnen gewicht wordt uitgedrukt,

overwegende, dat de minister erkent dat, “ook in het geval van wetenschappelijke onzekerheid of onbekendheid met het voelend vermogen, we op basis van voorzorg ongewervelde dieren behandelen als ware zij voelende wezens en daarmee dieren van wie we de intrinsieke waarde erkennen”,

spreekt uit dat een ‘productie’ van insecten die wordt uitgedrukt in tonnen per definitie onverenigbaar is met het erkennen van de intrinsieke waarde van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen