Motie Ouwehand over tijdig de fok van dieren beperken en de import van dieren stil­leggen


23 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op korte termijn veehouders zullen stoppen met hun bedrijf, als gevolg van de verschillende uitkoopregelingen;

overwegende dat moet worden voorkomen dat dit zal leiden tot onnodige drama’s door de voortijdige slacht van gezonde dieren;

verzoekt de regering tijdig de fok van dieren te beperken en de import van dieren stil te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga