Motie Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten


23 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Tweede Kamer in 2020 een streep heeft gezet door het EU-Mercosur-verdrag, onder meer omdat dit verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, omdat er in het verleden is gesjoemeld met de veiligheid van voor de export naar Europa bestemd vlees en omdat het verdrag leidt tot extra ontbossing van de Amazone;

overwegende dat bij een EU-Mercosur-verdrag waar de landbouw onderdeel van is de fundamentele risico’s voor Nederlandse boeren, de voedselveiligheid en de Amazone hoe dan ook zullen blijven bestaan;

overwegende dat Nederlandse boeren er, zeker in deze tijden, op zouden moeten kunnen rekenen dat het kabinet hen beschermt tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf;

verzoekt het kabinet bij de Europese Commissie en in de Raad klip-enklaar duidelijk te maken dat Nederland in ieder geval een EU-Mercosurverdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren;

verzoekt het kabinet tevens voor deze positie actief steun te vergaren bij de andere lidstaten en binnen een maand verslag te doen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van der Plas
Grinwis
Thijssen
Bromet
Bisschop
Beckerman
Van Baarle
Sylvana Simons
Omtzigt
Van Haga
Eppink
Gündogan
Dekker
Den Haan
Van Weerdenburg
Koekkoek


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, FVD, PVV, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over uitbreiding van een varkensbedrijf met tienduizenden extra varkens voorkomen

Lees verder

Motie Ouwehand over tijdig de fok van dieren beperken en de import van dieren stilleggen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer