Motie Ouwehand over onder­zoeken of en op welke manier het gebruik van trekkers bij demon­straties landelijk verboden kan worden


23 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat trekkers bij demonstraties onveilige situaties veroorzaken, de handhaving ernstig bemoeilijken en gebruikt worden om te dreigen en intimideren;

constaterende dat de politie heeft aangegeven dat een trekkerverbod de handhaving kan helpen;

verzoekt de regering te onderzoeken of en op welke manier het gebruik van trekkers bij demonstraties landelijk kan worden verboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen