Motie Ouwehand over tegen een handels­verdrag met Thailand stemmen


23 juni 2020

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Thailand wereldwijd een van de twee grootste exporteurs van kippenvlees naar de Europese Unie is,

Constaterende dat de Europese Commissie met Thailand onderhandelt over een alomvattend vrijhandelsverdrag,

Overwegende dat in Thailand kippen onder lagere standaarden worden gehouden en gedood dan in de Europese Unie,

Overwegende dat het niet eerlijk is om Nederlandse boeren keer op keer bloot te stellen aan concurrenten uit derde landen die tegen lagere standaarden kunnen produceren,

Verzoekt de regering de Europese Commissie te laten weten dat een handelsverdrag met Thailand waarbij tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen van kippenvlees worden verlaagd in ieder geval op een tegenstem van Nederland kan rekenen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over tegen een associatieverdrag met Mexico stemmen

Lees verder

Motie van Esch over alternatieven voor fosfine in de scheepvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer