Motie van Esch over alter­na­tieven voor fosfine in de scheep­vaart


24 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de (internationale) scheepvaart op grote schaal gebruik gemaakt wordt van het giftige fosfine(gas),

constaterende dat het ongeval met de vergiftiging van de schippers van het binnenvaartschip Fox heeft aangetoond welke risico’s het gebruik van dit soort gif met zich meebrengt,

constaterende dat de minister aangeeft niet bekend te zijn met onderzoek naar de noodzaak voor het gebruik van fosfine of soortgelijke middelen,

constaterende dat de minister aangeeft dat alternatieve methode denkbaar zijn,

verzoekt de minister alternatieven te onderzoeken voor het gebruik van fosfine en soortgelijke middelen die niet schadelijk zijn voor mens, dier, natuur en milieu,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen