Motie Ouwehand over stoppen met het beleid van tech­no­lo­gische lapmid­delen


18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet opnieuw veel geld uittrekt voor subsidies voor technologische lapmiddelen om de uitstoot van de veehouderij terug te dringen, zoals luchtwassers, emissiearme stalvloeren en het koetoilet, waarbij boeren zelf ook fors moeten investeren,

overwegende dat onder andere de Algemene Rekenkamer heeft geconcludeerd dat het effect van deze technieken vaak wordt overschat, waardoor boeren steeds weer worden geconfronteerd met nieuwe maatregelen, en dat deze technieken ten koste gaan van het dierenwelzijn,

verzoekt de regering, te stoppen met het beleid van technologische lapmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga