Motie Van Raan over voge­l­aan­va­ringen opnemen in de Lucht­vaartnota


18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de Ontwerp-Luchtvaartnota geen aandacht is voor het verminderen van het risico op botsingen met vogels;

constaterende de actuele innovaties in het (radar-)onderzoek naar het risico op botsingen met vogels;

verzoekt de regering, ergens in de Luchtvaartnota, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 ‘veilige luchtvaart’ of in hoofdstuk 7 ‘innovatie’, de relevante kennis en informatie over het beperken van het risico op botsingen met vogels op te nemen, inclusief recente innovaties op dit thema,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, FVD, VVD, 50PLUS, Van Haga