Motie Ouwehand over een plan voor het uitfa­seren van diepe mest­kelders


18 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mestkelders waarin mest en urine samen komen onder de stal zorgen voor giftige staldampen, explosies, stalbranden en instortingsgevaar,

constaterende dat de brandweer in 2019 maar liefst 240 keer moest uitrukken om dieren uit mestputten te redden, bijna vijf keer per week,

verzoekt de regering een plan op te stellen voor de uitfasering van diepe mestkelders onder de stal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga