Motie Ouwehand over sluiten van de Europese wateren voor de vangst op blauw­vin­tonijn


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de blauwvintonijn zwaar overbevist is en de soort daarmee ernstig wordt bedreigd;

overwegende, dat de Middellandse Zee het paaigebied is en daarmee een sleutelrol speelt in het behoud van de soort;

verzoekt de regering te pleiten voor het sluiten van de Europese wateren voor de vangst op de blauwvintonijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD