Motie Ouwehand over onder­schrijven van de voor­ge­stelde daling van de visse­rij­in­spanning op tong en schol


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat beheer van de visserijinspanning er, samen met de vangstbeperkingen, onder meer voor moet zorgen dat er minder vis wordt teruggegooid in zee en dat de afbouw van de overcapaciteit in de visserijsector wordt gestimuleerd;

constaterende, dat het visserijinspanningsbeheer voor de boomkorvisserij op platvis is ingebed in het meerjarenplan voor tong en schol, en dat de Europese Commissie op basis daarvan voorstelt, de visserijinspanning in 2010 met 13,3% terug te brengen;

constaterende, dat Nederland zich hiertegen verzet;

verzoekt de regering de voorgestelde daling van de visserijinspanning op tong en schol met 13,3% te onderschrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over inzetten op de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai op 0

Lees verder

Motie Ouwehand over sluiten van de Europese wateren voor de vangst op blauwvintonijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer