Motie Ouwehand over kern­doelen om de kwaliteit van natuur- en mili­eu­edu­catie op basis­scholen en middelbare scholen te garan­deren


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering grote waarde hecht aan natuur- en milieueducatie;

overwegende, dat voorkomen dient te worden dat bepaalde vormen van propaganda onderdeel worden van de natuur- en milieueducatie op basisscholen en het middelbaar onderwijs;

verzoekt de regering kerndoelen op te stellen om de kwaliteit van de natuur- en milieueducatie op basisscholen en middelbare scholen te garanderen en dat in de educatie respect en verantwoordelijkheid voor natuur en voor de in het wild levende dieren en planten als uitgepunt worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD