Motie Ouwehand over regel­geving voor het humaan doden van vissen


29 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er onvoldoende regelgeving bestaat voor het doden van vis;

constaterende, dat wel onderzoek wordt gedaan naar methoden voor het humaan doden van gekweekte vis maar niet naar methoden voor het humaan doden van wild gevangen vis;

overwegende, dat het wenselijk is dat het doden van vis plaatsvindt op een manier die stress en pijn voorafgaand aan de dood zoveel mogelijk beperkt;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar het welzijn van in het wild gevangen vis bij verscheidene dodingsmethoden en naar het ontwikkelen van meer humane dodingsmethoden voor de vangst van wilde vis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD