Motie Ouwehand over een onderzoek naar het humaan doden van vissen


29 mei 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er nog geen gebruiksklare methoden zijn ontwikkeld om het doden van vis te laten plaatsvinden op een manier waarbij stress en pijn voorafgaand aan de dood zo veel mogelijk worden beperkt;

constaterende, dat het onderzoek van IMARES naar een humane dodingsmethode voor vissen in een vergevorderd stadium is, maar dat er voor het praktijkrijp maken van deze methode nog een onderzoekstraject van twee jaar nodig is;

overwegende, dat het wenselijk is om een gebruiksklare methode uit te ontwikkelen om vissen te doden op een wijze die stress en pijn voorafgaand aan de dood zoveel mogelijk beperkt;

verzoekt de regering om IMARES vóór 1 september 2007 van voldoende financiële middelen te voorzien om haar methode voor het humaan doden van vissen over een periode van twee jaar praktijkrijp te kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD