Motie Van Esch/Den Haan over een algeheel recla­me­verbod voor alcohol


8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er volgens de WHO geen veilige ondergrens is voor onze gezondheid bij het drinken van alcohol,

constaterende dat jongeren veel in aanraking komen met alcoholreclame en er een causaal verband bestaat tussen alcoholreclame en het alcoholgebruik van jongeren,

constaterende dat volgens de WHO een algeheel verbod op alcoholmarketing een van de meest effectieve beleidsmaatregelen is om alcoholgebruik en gerelateerde schade terug te dringen,

constaterende dat uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat tweederde van de volwassenen vóór een verbod op alcoholreclame is,

verzoekt de regering een algeheel reclameverbod voor alcohol in te stellen zodat jongeren en andere risico- en kwetsbare groepen niet meer worden blootgesteld aan alcoholreclame,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Den Haan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, DENK, SGP, SP, PvdD

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga