Motie Ouwehand over onderzoek naar de meest optimale DEC-structuur


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een landelijk georganiseerde Dier Experimenten Commissie (DEC) met diverse gespecialiseerde themacommissies zou kunnen bijdragen aan de uniformering en de objectiviteit van de adviezen;

verzoekt de regering onderzoek in te stellen naar de meest optimale DEC-structuur, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van een centraal georganiseerde DEC,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP