Motie Ouwehand over inzicht in de stijging van dier­proeven voor voedingsad­di­tieven


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal dierproeven voor onderzoek naar voedseladditieven voor menselijke consumptie stijgt;

constaterende, dat onbekend is waar deze stijging door veroorzaakt wordt en of dit verband houdt met de toename van gezondheidsclaims op voedingsmiddelen;

verzoekt de regering inzicht te verschaffen in de stijging van het aantal dierproeven voor voedingsadditieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP