Motie Ouwehand over inzetten op de bijvangst­mo­ge­lijkheid voor doornhaai op 0


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat haaien als toppredator een sleutelrol vervullen in het marine ecosysteem;

overwegende, dat de haaienpopulaties in Europa al jaren overbevist zijn en haaien in Nederland een bijvangstsoort van de bodemvisserij zijn;

constaterende, dat het vangstqoutum voor de doornhaai nu gereduceerd is naar nul, maar dat er nog steeds een bijvangstmogelijkheid van 10% is;

verzoekt de regering zich in te zetten om de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai ook op nul te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD