Motie Ouwehand over negatieve beeld­vorming rond de wolf en de lynx


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang dat wordt gehecht aan biodiversiteit, waartoe samenhangende natuurgebieden worden gecreëerd opdat soorten zich zelfstandig in Nederland kunnen vestigen en handhaven;

constaterende, dat te verwachten valt dat soorten als de wolf en de lynx zich op termijn op eigen kracht zullen kunnen vestigen in Nederland;

overwegende, dat de wolf en de lynx schuwe dieren zijn die volgens ecologen geen bedreiging vormen voor de mens, maar desondanks te kampen hebben met een slecht imago;

verzoekt de regering te waken voor negatieve beeldvorming rond soorten als de wolf en de lynx;

verzoekt de regering voorts de vestiging van de wolf of de lynx in Nederland niet in de weg te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD