Motie Ouwehand over plan van aanpak voor omissies in het dieren­wel­zijns­beleid


3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport over de duurzaamheid van de intensieve veehouderij aangeeft dat:

- wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn diverse malen is uitgesteld;

- instrumenten om het welzijn van dieren te verbeteren niet volledig worden ingezet;

- naleving van dierenwelzijnsregels niet intensief wordt gecontroleerd;

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen waarin zij aangeeft hoe bovenstaande omissies in het dierenwelzijnsbeleid worden aangepakt en de Kamer hierover bij de begroting voor 2009 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD