Motie Ouwehand over inzicht in de directe en indirecte kosten van de jacht­par­tijen van het Koninklijk Huis


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering per direct inzicht te geven in de aard, het aantal en de omvang van de jachtpartijen van het Koninklijk Huis op Kroondomein Het Loo, het aantal geschoten dieren en het effect van het afschot op de populatie over de afgelopen vijf jaar;

verzoekt de regering per direct inzicht te geven in de kosten die direct en indirect gemoeid zijn met de jachtpartijen van het Koninklijk Huis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, LVER, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD