Motie Ouwehand over een ethisch afwe­gings­kader inzake dier­ex­pe­ri­menten


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat leden van Dierexperimentencommissies (DEC's) aangeven, het lastig te vinden om het maatschappelijk belang van onderzoek met proefdieren te duiden;

constaterende, dat verschillende DEC's tot verschillende oordelen kunnen komen ten aanzien van eenzelfde proefopzet;

verzoekt de regering een ethisch afwegingskader te ontwikkelen voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van dierexperimenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV