Motie Ouwehand over het per direct een einde maken aan jacht­par­tijen door leden van het Koninklijk Huis


15 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het ongewenst is om op publieke terreinen jachtpartijen te houden waar het voor het plezier doden van dieren centraal staat;

constaterende, dat deze vorm van tijdverdrijf door hobbyisten niet meer past in een tijdgeest waar burgers vragen om een meer respectvolle behandeling van dieren;

verzoekt de regering om per direct een einde te maken aan jachtpartijen door leden van het Koninklijk Huis op publieke terreinen en dit verbod bij wet te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD