Motie Ouwehand over het voorstel voor verlaging van het vangst­quotum voor geas­so­ci­eerde visbe­standen


10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de jaarlijkse onderhandelingen in de Visserijraad hebben geleid tot vangstquota die gemiddeld 48% hoger lagen dan de vangsten die naar het oordeel van wetenschappelijke instanties in het kader van de voorzorgsaanpak duurzaam zouden zijn geweest;

constaterende, dat de Europese Commissie wijst op het verergerende probleem van onjuiste gegevens van de visserijsector over de aanlandingen en moeilijkheden bij het verkrijgen van gegevens over teruggooi en de visserijinspanning, welke leiden tot slechte besluiten, povere instandhoudingssituaties en leeggeviste bestanden;

constaterende, dat de Europese Commissie op basis van beschikbare gegevens en het voorzorgbeginsel voorstelt om de vangstquota voor 2010 voor geassocieerde bestanden, zoals tarbot en griet, met 15% te verlagen maar dat Nederland zich hiertegen verzet omdat een wetenschappelijke onderbouwing zou ontbreken;

verzoekt de regering zich neer te leggen bij het voorstel voor de verlaging van het vangstquotum voor geassocieerde visbestanden met 15%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de afwachtende houding bij herziening van de Europese Dierproevenrichtlijn

Lees verder

Motie Ouwehand over inzetten op de bijvangstmogelijkheid voor doornhaai op 0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer