Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet


17 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

ervan overtuigd dat de voorliggende crisiswet niet zal bijdragen tot een duurzaam herstel van de economie en per saldo niet bijdraagt aan duurzaamheid;

overwegende, dat het wetsvoorstel onaanvaardbare gevolgen heeft voor natuur, milieu, biodiversiteit, de rechtsbescherming en de democratische rechtsstaat;

overwegende, dat het wetsvoorstel op diverse punten strijdig is met Europees recht;

verzoekt de regering de Crisis- en herstelwet in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over tijdelijke natuur

Lees verder

Motie Ouwehand over een transitie naar plantaardiger eetpatronen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer