Motie Ouwehand over een transitie naar plant­aar­diger eetpa­tronen


24 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat alleen al de kosten voor klimaatmitigatie en -adaptatie voor ontwikkelingslanden in 2020 100 mld. per jaar zullen bedragen;

constaterende, dat de onderhandelingen over de Europese inzet voor Kopenhagen stuk dreigen te lopen op de financiering van deze klimaatkosten;

van mening, dat tot nu toe onbenutte beleidsopties die een substantiƫle reductie van de klimaatkosten kunnen bewerkstelligen, zoals verandering van westerse eetpatronen naar een meer plantaardig dieet, de impasse in de onderhandelingen zouden kunnen doorbreken;

verzoekt de regering tijdens de voorbereidingen van de EU-inzet voor een nieuw klimaatakkoord te pleiten voor een omschakeling naar duurzamer en klimaatvriendelijker eetpatronen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over intrekking van de Crisis- en herstelwet

Lees verder

Motie Thieme en Ouwehand over een moratorium op gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer