Motie Ouwehand over intrekken van het voornemen om bepaalde bevol­kings­groepen of orga­ni­saties een expli­ciete verklaring te vragen om zich aan de wet te houden


18 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen en deze na te leven;

van mening, bepaalde bevolkingsgroepen of organisaties op te dragen om expliciet te verklaren zich aan de wet te zullen houden feitelijk neerkomt op discriminatie;

verzoekt de regering haar voornemens hiertoe niet uit te voeren en haar plannen om dierenrechtenorganisaties een verklaring van goed gedrag te laten tekenen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD