Motie Ouwehand over het vast­leggen van het beoogde nale­vings­niveau voor de visse­rij­sector


24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport "Duurzame visserij" concludeert dat vissers op vrijwel alle terreinen van de zeevisserij geneigd zijn de regels te overtreden;

constaterende, dat de regering niet heeft vastgelegd welk niveau van naleving ten minste gerealiseerd moet worden;

verzoekt de regering het beoogde nalevingniveau voor de visserijsector duidelijk vast te leggen en daar binnen een jaar de handhavingscapaciteit op af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV