Motie Ouwehand c.s. over een verbod op het vangen van eenden in een eendenkooi


26 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in een samenleving waarin een groeiend belang wordt gehecht aan het welzijn van dieren, het voor de hand ligt om dieronvriendelijke tradities eerder af te schaffen dan te verruimen;

constaterende, dat de regering het voornemen heeft om in het wetsvoorstel voor een integrale natuurwet in 2010 dieronvriendelijke tradities weer uitgebreider toe te laten, zoals het vangen van eenden in een eendenkooi en de uitbreiding van het gebruik van roofvogels om mee te jagen;

verzoekt de regering het vangen van eenden in een eendenkooi en het gebruik van roofvogels om mee te jagen te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD