Motie Dibi/Ouwehand over het sluiten van gebieden in de Noordzee voor onder andere de visserij


16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland duidelijke afspraken heeft gemaakt over het instellen van een netwerk van beschermde gebieden op zee;

constaterende, dat bestaande zeereservaten aantonen dat de hoeveelheid en de grootte van vissen net als het aantal soorten ook buiten de grenzen van het zeereservaat sterk toenemen;

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om meerdere gebieden in de Noordzee te sluiten voor onder andere de visserij en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het opnemen van vissenwelzijn in het werkprogramma VIP

Lees verder

Motie Ouwehand over onorthodoxe methoden voor het verwijderen van vossen van Vlieland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer