Motie Ouwehand c.s. over dieren­welzijn als onderdeel van maat­schap­pelijk verant­woord onder­nemen


5 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het welzijn van dieren tot op heden onderbelicht is gebleven in (overheids)beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

constaterende, dat aan dierenwelzijn een groeiend maatschappelijk belang wordt toegekend;

verzoekt de regering dierenwelzijn op te nemen als onderdeel van haar MVO-beleid en de Kamer te informeren over haar visie op dit punt in de Beleidsbrief maatschappelijk verantwoord ondernemen die na de zomer van 2007 aan de Kamer wordt gestuurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Irrgang
Vendrik


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV