Motie Ouwehand over het kritisch beoor­delen van de teelt van sier­ge­wassen waar (veel) pesti­ciden op worden gebruikt


3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken het gebruik van bestrijdingsmiddelen fors te verminderen, en dat de coalitie stelt dat het belang van voedselproductie daarbij niet uit het oog mag worden verloren,

constaterende, dat lelies, tulpen, hyacinten en andere siergewassen geen voedsel zijn,

verzoekt de regering in het kader van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 de teelt van siergewassen waar (veel) pesticiden op worden gebruikt kritisch te beoordelen en de Kamer voor Prinsjesdag te informeren over de mogelijkheid van uitfasering van sierteelten waarbij chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen